top of page

WAKACJE 2021
W NASZYM CENTRUM

ZAJĘCIA EDUKACJI DOMOWEJ
od września rusza nowy projekt

Ostatni rok przyniósł ogromne zmiany w edukacji, zajęcia szkolne przeniosły się do domów przed komputery, tablety. Dzieci spędzają mnóstwo czasu przed urządzeniami, co niekorzystnie wpływa na ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Rodzice narzekają na metody kształcenia (system pruski), które  nie odpowiadają na zapotrzebowanie czasów, w których żyjemy. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos w 2016 roku podało listę zawodowych kompetencji przyszłości, gdzie znalazło się na pierwszych miejscach: 

- kompleksowe rozwiązywanie problemów

- krytyczne myślenie

- kreatywność

- zarządzanie ludźmi

- współpraca z innymi

- inteligencja emocjonalna

- negocjacje

Rodzice poszukują zatem rozwiązań, które będą zaspokajały obowiązek szkolny wraz z czołowymi kompetencjami ułatwiającymi start dzieci w dorosłe życie, ułatwiała im życie, stanowiła drogę ich rozwoju i nawiązywania poprawnych relacji międzyludzkich polegających na wzajemnym szacunku i współpracy.

Jedną z najciekawszych alternatyw wobec trudnej sytuacji w kształceniu dzieci jest edukacja domowa czyli legalna forma spełniania obowiązku szkolnego, w której to rodzic decyduje o przebiegu kształcenia swojego dziecka.

 

Nasz projekt edukacyjny realizowany we współpracy z naszym Przyjacielem Zdzisławem  Borysem, który od wielu lat związany jest z Edukacją Domową, ma ogromne doświadczenie przede wszystkim jako Rodzic uczący własne dzieci w tym systemie.

 

Proponujemy Wam kompleksową opiekę w kształceniu Waszych dzieci czyli:

 • pomoc w wyborze przyjaznej szkoły do zdawania egzaminów w edukacji domowej

 • kontakt z przyjaznymi edukacji domowej nauczycielami, którzy zapewnią opiekę w czasie egzaminów

 • comiesięczne wspierające spotkania rodziców i dzieci, które służą dzieleniu się doświadczeniami, rozwojowi, wymianą kontaktów

 • pomoc w rozpoznaniu zdolności, umiejętności i pasji Twojego dziecka oraz wsparcie ich poprzez zorganizowanie właściwych zajęć rozwijających te kompetencje

 • organizowanie imprez, wyjazdów umożliwiających integrację rodzin oraz wzajemne poznanie się 

 • dla osób, które realizują się zawodowo i nie mają czasu na osobistą pracę ze swoimi dziećmi (dzieci od 5 lat) proponujemy zajęcia z kompetentnymi opiekunami, którzy zapewnią dobrą, przyjazną dziecku edukację (realizowanie podstawy programowej) i rozwój poprzez efektywne działania wpływające na rozwój poznawczy młodego człowieka: 

- poznawanie, rozumienie dzięki własnej aktywności

- nauka na podstawie popełnionych błędów

- szukanie własnych metod pracy, strategii rozwiązań

- doświadczanie, odkrywanie, eksperymentowanie

- tworzenie własnych materiałów ułatwiających naukę

- współpraca z innymi ludźmi, otwartość i szacunek

Poprzez wybór Edukacji Domowej zyskujesz:

 • Edukację skupioną na indywidualnych potrzebach dziecka i rozwijaniu jego zdolności.

 • Zapewnienie dziecku poczucia komfortu i brak stresu. Nauka bez testów w przyjaznej dziecku atmosferze

 • Edukacja domowa pozwala na zapewnienie satysfakcjonującego poziomu edukacji, obserwacje postępów i szlifowanie szczególnych zdolności dziecka, wspieranie jego pasji.

 • Oszczędność czasu. Czas poświęcony edukacji jest bardziej efektywny gdyż brak jest części poświęconej sprawom organizacyjnym np sprawdzanie obecności, sprawdzanie zadań domowych, itp.

 • Brak ocen. Oceny nie uwzględniają okoliczności, które mogą wpływać na gorszy wynik dziecka, takich jak: złe samopoczucie, problemy rodzinne, zmęczenie czy stres. W Edukacji Domowej nie potrzebne są oceny, gdyż od razu widać co dziecko zrozumiało i wie a co jeszcze wymaga wytłumaczenia i pracy. Pozwala to na spokojne przyswajanie wiedzy.

 • Urozmaicone zajęcia. Wykorzystywanie ciekawości dziecka, stymulowanie go do własnych poszukiwań, przeprowadzania doświadczeń.

 • Przyzwolenie na popełnianie błędów. To bardzo ważna kwestia. Od najmłodszych lat jesteśmy uczeni, że popełnianie błędów jest złe i powinno być karane. A przecież popełnianie błędów pozwala na wyciąganie wniosków, naukę na własnych błędach i nieustanny rozwój

 • Więcej czasu na rozwijanie własnych zainteresowań. Zmniejsza się ilość czasu spędzanego przy książkach i zyskujemy więcej czasu na pasje.

 • Działania wychowawcze oparte na wzajemnym szacunku, współpracy, poczuciu własnej wartości, autoprezentacji i edukacji finansowej

bottom of page