top of page
zajęcia logopedyczne

LOGOPEDIA

Logopeda to nie tylko terapeuta od wad wymowy. Logopeda pomaga namierzyć i usunąć bariery w komunikacji językowej. Bariery takie mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka.

Logopeda najpierw diagnozuje, a następnie leczy wady mowy. Analizuje mowę rozumianą jako porozumiewanie się. Zaburzenia w mowie dziecka powstają na różnym tle, dlatego tak ważnym jest by je zdiagnozować, a potem leczyć.

Poza leczeniem wad wymowy logopeda pracuje również z dziećmi dwujęzycznymi, z zespołem Aspergera i autyzmem. Pomoc mogą tu znaleźć również rodzice dzieci jąkających się, niedosłyszących oraz dyslektycy.

W naszym Centrum skorzystasz nie tylko z diagnozy ale również z terapii logopedycznej zarówno dla małych dzieci jak i młodzieży

Pani Asia
bottom of page