Nasze Projekty

Projekt bez tytułu (4).png
Plakat - oferta.png
ZAJĘCIA EDUKACJI DOMOWEJ
od września rusza nowy projekt

Ostatni rok przyniósł ogromne zmiany w edukacji, zajęcia szkolne przeniosły się do domów przed komputery, tablety. Dzieci spędzają mnóstwo czasu przed urządzeniami, co niekorzystnie wpływa na ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Rodzice narzekają na metody kształcenia (system pruski), które  nie odpowiadają na zapotrzebowanie czasów, w których żyjemy. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos w 2016 roku podało listę zawodowych kompetencji przyszłości, gdzie znalazło się na pierwszych miejscach: 

- kompleksowe rozwiązywanie problemów

- krytyczne myślenie

- kreatywność

- zarządzanie ludźmi

- współpraca z innymi

- inteligencja emocjonalna

- negocjacje

Rodzice poszukują zatem rozwiązań, które będą zaspokajały obowiązek szkolny wraz z czołowymi kompetencjami ułatwiającymi start dzieci w dorosłe życie, ułatwiała im życie, stanowiła drogę ich rozwoju i nawiązywania poprawnych relacji międzyludzkich polegających na wzajemnym szacunku i współpracy.

Jedną z najciekawszych alternatyw wobec trudnej sytuacji w kształceniu dzieci jest edukacja domowa czyli legalna forma spełniania obowiązku szkolnego, w której to rodzic decyduje o przebiegu kształcenia swojego dziecka.

 

Nasz projekt edukacyjny realizowany we współpracy z naszym Przyjacielem Zdzisławem  Borysem, który od wielu lat związany jest z Edukacją Domową, ma ogromne doświadczenie przede wszystkim jako Rodzic uczący własne dzieci w tym systemie.

 

Proponujemy Wam kompleksową opiekę w kształceniu Waszych dzieci czyli:

 • pomoc w wyborze przyjaznej szkoły do zdawania egzaminów w edukacji domowej

 • kontakt z przyjaznymi edukacji domowej nauczycielami, którzy zapewnią opiekę w czasie egzaminów

 • comiesięczne wspierające spotkania rodziców i dzieci, które służą dzieleniu się doświadczeniami, rozwojowi, wymianą kontaktów

 • pomoc w rozpoznaniu zdolności, umiejętności i pasji Twojego dziecka oraz wsparcie ich poprzez zorganizowanie właściwych zajęć rozwijających te kompetencje

 • organizowanie imprez, wyjazdów umożliwiających integrację rodzin oraz wzajemne poznanie się 

 • dla osób, które realizują się zawodowo i nie mają czasu na osobistą pracę ze swoimi dziećmi (dzieci od 5 lat) proponujemy zajęcia z kompetentnymi opiekunami, którzy zapewnią dobrą, przyjazną dziecku edukację (realizowanie podstawy programowej) i rozwój poprzez efektywne działania wpływające na rozwój poznawczy młodego człowieka: 

- poznawanie, rozumienie dzięki własnej aktywności

- nauka na podstawie popełnionych błędów

- szukanie własnych metod pracy, strategii rozwiązań

- doświadczanie, odkrywanie, eksperymentowanie

- tworzenie własnych materiałów ułatwiających naukę

- współpraca z innymi ludźmi, otwartość i szacunek

Poprzez wybór Edukacji Domowej zyskujesz:

 • Edukację skupioną na indywidualnych potrzebach dziecka i rozwijaniu jego zdolności.

 • Zapewnienie dziecku poczucia komfortu i brak stresu. Nauka bez testów w przyjaznej dziecku atmosferze

 • Edukacja domowa pozwala na zapewnienie satysfakcjonującego poziomu edukacji, obserwacje postępów i szlifowanie szczególnych zdolności dziecka, wspieranie jego pasji.

 • Oszczędność czasu. Czas poświęcony edukacji jest bardziej efektywny gdyż brak jest części poświęconej sprawom organizacyjnym np sprawdzanie obecności, sprawdzanie zadań domowych, itp.

 • Brak ocen. Oceny nie uwzględniają okoliczności, które mogą wpływać na gorszy wynik dziecka, takich jak: złe samopoczucie, problemy rodzinne, zmęczenie czy stres. W Edukacji Domowej nie potrzebne są oceny, gdyż od razu widać co dziecko zrozumiało i wie a co jeszcze wymaga wytłumaczenia i pracy. Pozwala to na spokojne przyswajanie wiedzy.

 • Urozmaicone zajęcia. Wykorzystywanie ciekawości dziecka, stymulowanie go do własnych poszukiwań, przeprowadzania doświadczeń.

 • Przyzwolenie na popełnianie błędów. To bardzo ważna kwestia. Od najmłodszych lat jesteśmy uczeni, że popełnianie błędów jest złe i powinno być karane. A przecież popełnianie błędów pozwala na wyciąganie wniosków, naukę na własnych błędach i nieustanny rozwój

 • Więcej czasu na rozwijanie własnych zainteresowań. Zmniejsza się ilość czasu spędzanego przy książkach i zyskujemy więcej czasu na pasje.

 • Działania wychowawcze oparte na wzajemnym szacunku, współpracy, poczuciu własnej wartości, autoprezentacji i edukacji finansowej

Pianino dla dzieci od 2 lat

Szukając dodatkowych zajęć dla swojego dziecka warto rozważyć naukę gry na pianinie, gdyż to zajęcia budujące inteligencję, kreatywność. Uczą systematyczności i wrażliwości na sztukę, a także pozytywnie wpływają na rozwój dziecka. Muzyka pozwoli też się wyciszyć i zrelaksować.

Liczne badania wskazują, iż edukacja muzyczna ma ogromny wpływ na rozwój dziecka. Oprócz tego, iż rozwija słuch muzyczny, estetykę, wyczucie stylu, wrażliwość na sztukę, to jeszcze pozytywnie wpływa na pracę mózgu i wszechstronny rozwój dziecka. Poprawia pamięć, płynność wymowy, szybkość przetwarzania informacji, umiejętność planowania oraz inne umiejętności poznawcze. Nie każde dziecko musi zostać pianistą,  to nabyte podczas nauki umiejętności przydadzą się w wielu dziedzinach życia.

Ucząc się gry na pianinie dziecko łatwiej radzi sobie w szkole i odnosi większe sukcesy, poprawia też umiejętności logicznego myślenia. Badania pokazują, że wśród dzieci rozwiniętych muzycznie występuje najwięcej geniuszy i osób o najwyższym ilorazie inteligencji. Różnice pojawiają się też w mózgu dzieci.  Osoby uczące się gry na pianinie stale aktywizują obydwie półkule, natomiast u osób niegrających dominuje tylko jedna z nich. Grający mają lepszą pamięć operacyjną i krótkotrwałą, a także są sprawniejsi w geometrii. Nie mają problemu z wyobrażaniem sobie skomplikowanych figur przestrzennych. Szybciej opanowują też umiejętność płynnego czytania, łatwiej uczą się języków obcych, a także są sprawniejsze w plastyce czy technice. 

Nauka gry na pianinie wyrabia w dziecku nawyk systematyczności i dokładności, a także uczy dyscypliny. Dziecko jest też bardziej kreatywne i otwarte na świat.

 

Jeżeli chciałbyś sprawdzić, czy lekcje pianina spodobają się Twojemu dziecku, zapraszamy Was na lekcje pokazowe. 

Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów szkół

Nasze szkolenia mają formę warsztatów i bazują na konkretnych przykładach oraz sytuacjach i problemach, z którymi spotykacie się w swojej pracy.

Więcej informacji: 

Zajęcia plastyczne w języku angielskim

Dzieci są wspaniałymi obserwatorami, chłoną piękno całym sobą, wypowiadają się na własny sposób. Dlatego tworząc, angażują wszystkie sfery osobowości. Zajęcia plastyczne wspomagają rozwój i pozwalają wypowiedzieć dziecku swoje uczucia, myśli, obawy i lęki. Wypełniają tą lukę w sferze uczuć i emocji, a także w kształtowaniu wyobraźni i myślenia twórczego.

Twórczość plastyczna dziecka rozwija jego wyobraźnię, pamięć, pomaga w utrwaleniu wiedzy. Dziecko poznaje swoje możliwości, uczy się wytrwałości i cierpliwości, ujawnia pomysłowość, oryginalność i kreatywność, uczy się odczuwać potrzeby innych ludzi, patrzeć na świat oczami malowanej postaci. Dziecko, rysując w sposób charakterystyczny dla swojego poziomu rozwoju, uczy się wyrażania sądów i niezależności myślenia. Staje się aktywniejsze, wrażliwsze, lepiej posługuje się językiem mówionym i pisanym. Spontaniczna, radosna twórczość pomaga łączyć naturalnie naukę z zabawą. Dla prowadzącego i rodziców zajęcia mogą być źródłem cennych informacji o uczniu. Prace plastyczne dzieci mówią szeroko o stanie jego rozwoju, o jego cechach charakterologicznych, ewentualnych zaburzeniach i problemach. 

W naszym Centrum chcemy to połączyć z nauką języka angielskiego. Dzięki walorom zajęć plastycznych dzieci szybciej i skuteczniej będą poznawały i ćwiczyły język.

Jeżeli chciałbyś zobaczyć jak takie lekcje wyglądają, jak Twoje dziecko odnajdzie się w nich, zapraszamy na lekcje pokazowe.

138338658_402567184404963_5352964929837411584_n.jpg
Spotkanie zarządu
ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH

Ile razy w Twoich postanowieniach noworocznych jednym z punktów była nauka języka angielskiego ... i co? Zrealizowałeś ten cel, czy szybko się zniechęcałeś myśląc o ćwiczeniach z gramatyki?

Już tak nie musi być. My nauczymy Cię mówić, czyli posługiwać się na co dzień językiem. W miłej, przyjaznej atmosferze przy kawie będziesz łatwiej przyswajał materiał i szybciej zapamiętywał. A do tego będziesz miał dokładnie takie nagrania jak była prowadzona lekcja, co pozwoli Ci powtarzać ją dowolną ilość razy. 

Nie wierzysz? 

Nic prostszego, przyjdź na naszą lekcję pokazową.

244329206_2958370061047026_3236297760643051643_n.jpg
JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów indywidualnie lub w grupach max 4-osobowych, 60-minutowe. Nasze metody nauki w sposób prosty, przyjemny i obrazowy sprawią, że dzieci, które mają z tym kłopoty staną się najlepszymi uczniami, a ci, którzy mają zdolności językowe wypłyną na głębie po laury olimpijskie i puchary konkursowe. 

Dzięki nam nie tylko zagadnienia gramatyczne staną się łatwe i przyjemne, ale codzienne porozumiewanie się stanie się dla Was tak proste jak rozmowa w języku ojczystym. 

Sprawimy, że polubcie ten język i chętnie będziecie się nim posługiwać.

Przyjdź na pierwszą lekcję pokazową i zobacz jak polubisz ten przedmiot w szkole. 

Zabawne dzieci
PRZYGOTOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW DO SZKOŁY

 

Dla każdego dziecka pójście do szkoły wiąże się ze stresem. Nowi koledzy, nowe miejsca, nowe panie, nowy budynek i wreszcie ławki, tablica...

Jak złagodzić ten stres? Proponujemy Waszym pociechom przygotowanie nie tylko emocjonalne lecz również programowe. 

Wypracujemy w nich pewność siebie, obowiązkowość, wzbudzimy ciekawość świata i nauki, pokażemy jak mogą radzić sobie ze stresem i trudnościami, jak porozumiewać się bez przemocy, nauczymy ich nawiązywania relacji zarówno z rówieśnikami jak i nauczycielami. A dodatkowo wzbudzimy w nich przedsiębiorczość, kreatywne myślenie i nauczymy zarządzać swoim czasem.

Na nasze zajęcia zapraszamy już dzieci od 5 roku życia!

Studentka
MATEMATYKA

 

Mówią, że jest królową nauk - i mają rację. Matematyka jest przede wszystkim nauką logicznego myślenia. Jest najbardziej przydatnym przedmiotem w codziennym życiu. Nie wymaga "wkuwania" na pamięć. Wystarczy zrozumieć dane zagadnienie, poćwiczyć i "gotowe". 

To dlaczego tak wiele dzieci a także dorosłych nie lubi matematyki? 

Odpowiedź jest prosta. Matematyka wymaga systematyczności i odpowiedniego wytłumaczenia, powiązania znanej już wiedzy. To jak dom budowany cegła po cegle. Niestety uczniowie często myślą "wczoraj byłem pytany, to dzisiaj odpuszczę sobie" i odpuszczają - a następne lekcje bazują na wiedzy, która była na tej "odpuszczonej" lekcji i pojawiają się zaległości, jedna po drugiej i narasta problem. 

My właśnie jesteśmy od rozwiązywania takich "problemów". Przekuwamy je na konkretną wiedzę i tłumaczymy na niebanalnych przykładach, tak byś w sposób łatwy i przyjemny zrozumiał, zapamiętał i przećwiczył. A to wszystko bez stresu i lęku. Jedyne co potrzebujemy do tego - to nawet nie Twoje umiejętności - wystarczą nam tylko Twoje chęci, a wyniki będziesz obserwował bardzo szybko.

NAUKA PROGRAMOWANIA Z MISTRZEM.png

NAUKA PROGRAMOWANIA

W ramach naszego PROJEKTU skierowanego do dzieci będących w EDUKACJI DOMOWEJ zapraszamy na zajęcia programowania z Mistrzem - profesjonalnym programistą współpracującym na co dzień z dużymi firmami z branży IT

Mistrz dzieli się swoją wiedzą, ogromnym doświadczeniem, a także chce rozpalić w młodych ludziach pasję do tworzenia nowych rozwiązań i kreatywnego podejścia do zadania.

Umiejętność programowania daje niezliczone możliwości pracy, uczy rozwiązywania problemów, czyli umiejętności, która jest sercem programowania. Nauka programowania polega na dzieleniu problemów na mniejsze części, używaniu własnej logiki i algorytmów do tworzenia programu, a następnie dawaniu rozwiązania tego problemu. Zmusza to mózg do głębokiego zastanowienia się nad problemem, uporządkowania myśli, zastosowania logiki, a następnie zapewnienia rozwiązania. 

Programowanie to ćwiczenie dla mózgu, które ostatecznie poprawia umiejętność rozwiązywania problemów i zdolność logicznego myślenia, uczy rozumieć ten świat, stanowi nowe wyzwanie, w którym za każdym razem musisz podejmować ryzyko. Te wszystkie umiejętności są bardzo przydatne w życiu.

Świat jest pełen oprogramowania, aplikacji, stron internetowych, a kiedy tworzysz je samodzielnie, czujesz się bardziej pewny siebie i potężny. 

Zajęcia odbywają się online.

Szczegóły na naszych spotkaniach w każdą sobotę o godz. 13.00

Układanie Blocks

LOGOPEDIA

Logopeda to nie tylko terapeuta od wad wymowy. Logopeda pomaga namierzyć i usunąć bariery w komunikacji językowej. Bariery takie mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka.

Logopeda najpierw diagnozuje, a następnie leczy wady mowy. Analizuje mowę rozumianą jako porozumiewanie się. Zaburzenia w mowie dziecka powstają na różnym tle, dlatego tak ważnym jest by je zdiagnozować, a potem leczyć.

Poza leczeniem wad wymowy logopeda pracuje również z dziećmi dwujęzycznymi, z zespołem Aspergera i autyzmem. Pomoc mogą tu znaleźć również rodzice dzieci jąkających się, niedosłyszących oraz dyslektycy.

maxresdefault.jpg

ANGIELSKI DLA DZIECI od lat 2 metodą WOW English

 • pierwszy program z twarzą człowieka → rozpoznawanie i identyfikacja twarzy jest bezpośrednio związana z zapamiętywaniem języka przez dzieci - użycie pamięci emocjonalnej potęguje efekty nauki

 • bezpośredni kontakt z Brytyjczykiem poprzez piosenki i filmy na DVD

 • dwujęzyczność: dzieci identyfikują język ze Stevem i Maggie: będą odpowiadać danej osobie w języku, w którym się z nim/nią komunikują – to umożliwia powtarzanie materiału z interaktywnym DVD w domu

 • zrozumiały i wysoko motywujący system do nauki języka angielskiego

 • zadania są przygotowane w konkretnych przedziałach wiekowych

 • efektywna nauka poprzez 100% aktywnego uczestnictwa w lekcji

 • kontynuacja programu i metody od przedszkola do szkoły podstawowej

33fa789b69843f48608d66c44de88b49.jpg

SZKOLENIA ROZWOJOWE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Chciałbyś się rozwijać ale nie masz czasu na kursy, szkolenia stacjonarne i on-line?​

Przychodzimy Ci z pomocą!

Twój rozwój nie musi schodzić na dalszy plan życia - najlepsze szkolenia w jednym miejscu!

Wejdź tu: 

 

i poszukaj szkoleń i warsztatów które potrzebujesz