top of page

WARSZTATY

Wakacje z (CV).png

Cykliczne zajęcia od września!

zapisz się już teraz: 530-324-756

dla dzieci:

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - TUS

Zapraszamy na praktyczne ćwiczenia dla dzieci i młodzieży (od 4 do 18 lat), które: - przejawiają trudności w kontaktach społecznych - mają kłopoty z dostosowaniem się do norm i zasad, popadają często w konflikty - są nieśmiałe i "wycofane" - mają problem w rozpoznawaniu, nazywaniu, regulowaniu emocji - mają problemy w funkcjonowaniu w grupie - mają zaburzenia rozwojowe (np. autyzm, Zespół Aspergera, ADHD Pomożemy Twojemu dziecku aby: - było świadome siebie, własnych potrzeb i granic - znało swoje mocne strony - umiało nazwać, wyrażać i regulować emocje - potrafiło komunikować się z innymi, nawiązywać relacje, rozwiązywać konflikty - pracować w grupie - znało i przestrzegało zasad i reguł społecznych - wzmacniało swoją pewność siebie i budowało tożsamość.

dla nauczycieli

1.   OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W TEORII I PRAKTYCE
czyli jak oceniać zgodnie z wymogami przepisów prawnych

Do stosowania oceniania kształtującego, w szczególności do udzielania uczniom informacji zwrotnej, zobowiązują nauczycieli w Polsce rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej: – z dnia 3 sierpnia 2017 r.  Warsztaty pomogą nauczycielom efektywnie i motywująco oceniać uczniów, pokażą jak prosto udzielać informacji zwrotnej.  ​ Wszyscy zauważamy, że zmiany w polskiej edukacji przebiegają niezwykle dynamicznie. Zmieniają się oczekiwania wobec szkoły, nauczycieli i uczniów. Współczesna szkoła musi przygotować swoich wychowanków do funkcjonowania w świecie przyszłości a to oznacza, że to od nauczyciela zależy, w jaki sposób zorganizuje proces kształcenia. Ważne jest, żeby to uczeń był świadomym uczestnikiem tego procesu, aby mógł wziąć odpowiedzialność za swoje uczenie się. Jak tego dokonać? Drogą do znalezienia takiego sposobu nauczania jest poznanie istoty oceniania kształtującego (OK).  Jest ono nazywane często "ocenianiem pomagającym się uczyć", „wspierającym proces uczenia się” czy „wspomaganiem uczenia się”. Ta forma oceniania w wielu krajach uważana jest za jeden z najbardziej obiecujących kierunków reformowania oświaty. W styczniu 2015 roku Sejm RP przeprowadził nowelizację ustawy o systemie oświaty i przyjął poprawki, dzięki którym zwiększono w szkole możliwość stosowania oceniania kształtującego. Co to jest OK?  W jaki sposób przygotować się do wprowadzenia OK? Jak przekonać uczniów i ich rodziców do OK? Tego wszystkiego i nie tylko dowiecie się na tych warsztatach, będziecie mogli nauczyć się tego w praktycznych ćwiczeniach. Zachęcamy do udziału w warsztatach. ​Warsztaty adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych i średnich, którzy chcą: dowiedzieć się na czym polega OK i dlaczego warto je stosować, poznać elementy OK i zasady ich stosowania, zaplanować działania wprowadzające OK do praktyki szkolnej. ​Korzyści ​ Co uczestnicy szkolenia będą wiedzieć? Dlaczego warto stosować OK na lekcjach. Jak formułować cele lekcji sprzyjające uczeniu się. Co to są kryteria sukcesu. W jaki sposób sprawdzić, czy cele lekcji zostały osiągnięte. Jak wygląda konspekt lekcji w OK. Co sprzyja wdrażaniu OK w klasie. Jakie są korzyści stosowania OK dla ucznia i nauczyciela. W jaki sposób wprowadzić elementy OK do  praktyki szkolnej. Dlaczego warto wprowadzić zmiany w nauczaniu. Co to znaczy, że uczeń bierze odpowiedzialność za własne uczenie się. Co uczestnicy szkolenia będą umieć?​ Formułować cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia. Wskazać różnicę miedzy celem lekcji a kryteriami oceniania. Wyjaśnić, jaki jest sens określenia kryteriów sukcesu. Zaplanować działania w szkole zmierzające do wprowadzenia OK. ​Warsztaty odbywają się stacjonarnie w naszym Centrum lub w szkołach zgłaszających się na warsztaty dla całego grona pedagogicznego (terminy ustalane indywidualnie)

Warsztaty dla nauczycieli

2.   Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali a rodzice współpracowali czyli relacje nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic.

3.   W pokoju nauczycielskim czyli relacje i komunikacja kadry.

bottom of page