top of page

PROJEKT EDUKACJI DOMOWEJ 
NOWOCZESNA SZKOLNA EDUKACJA

edukacja z sercem
nasi prowadzący zajęcia edukacji domowej
projekt edukacji domowej
Nasz projekt skierowany do rodzin z edukacji domowej stworzony wraz z naszym przyjacielem Zbyszkiem Borysem skupia się nad powyższymi 5 punktami
___________________________________________________________________________
Nasza szkolna edukacja
Polski system edukacji jest coraz częściej i głośniej krytykowany za
 • nadmiar kartkówek i sprawdzianów,
 • przeładowaną podstawę programową  
 • zbyt liczne klasy
Nauczyciele przeciążeni wypełnianiem dokumentów rzadko mają możliwość poświęcenia odpowiedniej ilości czasu każdemu dziecku. A przecież każdy rodzic chce by Jego dziecko:
 • otrzymało staranną, przydatną w życiu edukację,
 • w przyszłości zdobyło dobry zawód, który będzie oparty na zainteresowaniach i pasjach
 • dobrze radziło sobie w życiu,
 • zdobyło przydatne do życia kompetencje. 
 
Dlatego coraz więcej rodziców myśli o edukacji domowej. Jedni odważnie podejmują to wyzwanie, drudzy wahają się i zastanawiają, czy sobie z tym poradzą.

Nasz projekt jest odpowiedzią na te wszystkie wątpliwości i stawiane przez rodziców pytania. 

Wiemy, z czym zmagają się rodziny, mamy doświadczenie i kompetencje, którymi chcemy się z Wami dzielić. Chcemy wspierać Was i pomagać - dać Waszym dzieciom to co najlepsze.

 

Nie jesteśmy szkołą z punktu widzenia prawa!
Nasze dzieci są formalnie w edukacji domowej!
Współpracujemy ze szkołą, która organizuje przyjazne edukacji domowej roczne egzaminy i wydaje państwowe świadectwa ukończenia klas 

Nasze Centrum jest miejscem przyjaznym dla dziecka, ale również wymagającym i posiadającym zasady. Chcemy, by dzieci przełamując swoje słabości stawały się silne, znające swoją wartość i swoje atuty. U nas dziecko jest pozytywnie wzmacniane, wysłuchane, otrzymuje wsparcie i zrozumienie. Na równi z edukacją stawiamy:

 • swobodę działania,

 • przyjazną atmosferę sprzyjającą twórczemu myśleniu,

 • rozwijanie talentów i umiejętności społecznych

 • umiejętność rozwiązywania konfliktów zgodnie z zasadą porozumienia bez przemocy

 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji

Nasze Centrum nie jest związane z konkretną doktryną edukacyjną, czerpiemy z wielu alternatywnych dziedzin edukacyjnych, wyciągając z każdej to co najlepsze dla rozwoju dziecka.

U nas dzieci uczą się materiału zgodnego z podstawą programową ale:

 • STAWIAMY NA JAKOŚĆ NAUCZANIA - wiemy, że zakres materiału podstawy programowej jest zbyt obszerny i zbyt szczegółowy, dlatego dbamy o wysoki poziom przedmiotów potrzebnych do egzaminu ósmoklasity. Z pozostałych przedmiotów uczymy najważniejszych i najciekawszych informacji, tak aby dzieci zostały dobrze przygotowane do egzaminów rocznych a tym samym nie były obciążane nadmiarem wiedzy. Rozszerzamy te zagadnienia, które interesują dzieci i które chcą zgłębiać.
   

 • JĘZYK ANGIELSKI: w obecnych czasach dobra znajomość języka angielskiego jest podstawową umiejętnością każdego człowieka, dlatego nie poprzestajemy na założeniach programowych ministerstwa, uczymy dzieci komunikacji oraz swobodnego używania języka w życiu codziennym. 
   

 • OCENY: Nasi uczniowie nie otrzymują ocen, nie znaczy to jednak, że nie piszą sprawdzianów wiedzy. U nas sprawdziany służą tylko i wyłącznie samym uczniom, aby mogli w ten sposób usystematyzować swoją wiedzę, sprawdzić swoje umiejętności, dowiedzieć się co już wiedzą a co jeszcze wymaga powtórzenia lub wyćwiczenia. 
   

 • ZADANIA DOMOWE: U nas nie ma zadań domowych. Staramy się tak zorganizować i wykorzystać czas u nas spędzony, by pobyt w domu mógł być wykorzystany dla rodziny, odpoczynku, spotkań ze znajomymi.
   

 • TELEFONY KOMÓRKOWE, KOMPUTERY: W naszym Centrum dbamy, by telefony lub komputery były wykorzystywane tylko w sytuacjach, w których służą edukacji (zajęcia informatyki, portale edukacyjne, zadania) Uczymy, że urządzenia te służą do komunikacji i pracy a nie tylko do odpoczynku czy spędzania wolnego czasu. Mówimy o zagrożeniach płynących z sieci i uzależnieniach. Uczymy mądrze i rozsądnie korzystać z urządzeń elektronicznych zarówno w domu jak i poza nim.
   

 • MUZYKA – Dzieci uczą się gry na pianinie, co nie tylko daje im zdobycie nowej umiejętności ale również pozytywnie wpływa na mózg, uczy systematyczności, dokładności i pozytywnej dyscypliny. Dziecko staje się też bardziej kreatywne i otwarte na świat, rozwija umiejętności poznawcze, a także zwiększa błyskotliwość i refleks.
   

 • ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE – dzieci mogą wybrać sobie zajęcia rozwijające ich zainteresowania i pasje
   

 • SZACHY - grając w szachy uczniowie rozwijają myślenie strategiczne, koordynację wzrokowo-ruchową, logikę i spostrzegawczość.
   

 • SPORT: W naszym Centrum nie ma zajęć typowo sportowych gdyż nie mamy do tego odpowiednich warunków. Staramy się jednak spędzać czas na świeżym powietrzu grając w gry zespołowe, spacerując po parku.
   

 • RELIGIA – istnieje możliwość prowadzenia zajęć z religii i przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Uczymy dzieci odpowiedzialności, tolerancji i szacunku do drugiego człowieka, wartości, którymi należy się kierować w życiu i zasad społecznych.
   

 • WYCIECZKI – organizujemy wycieczki połączone z warsztatami, zwiedzaniem i poznawaniem świata. Wyjazdy są zarówno dla samych dzieci jak i dla całych rodzin. Staramy się, by czas spędzony na wspólnym wędrowaniu integrował i pogłębiał relacje w grupie i rodzinie.

   

Rekrutacja do naszej szkolnej edukacji

Rekrutację na rok szkolny 2024/2025 trwa!

Zapraszamy na spotkanie rodziców wraz z dzieckiem, na którym przedstawimy zasady panujące w naszym Centrum, możliwości i zajęcia.

Do naszej szkoły można dołączyć w każdym momencie roku szkolnego.

Zalety i wady edukacji domowej. 1. Zalety edukacji domowej: - Indywidualne podejście Możliwość dostosowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb, zainteresowań i stylu uczenia się dziecka. Dziecko może uczyć się w swoim tempie, co jest szczególnie korzystne dla uczniów z trudnościami w nauce lub wyjątkowo zdolnych. - Elastyczność: Rodzice mogą dostosować harmonogram zajęć do rytmu dnia dziecka, co pozwala na lepsze wykorzystanie czasu i unikanie nadmiernego stresu. Możliwość nauki w dowolnym czasie i miejscu. - Bezpieczeństwo: Edukacja domowa eliminuje problemy związane z przemocą szkolną, zastraszaniem i innymi negatywnymi zjawiskami społecznymi, które mogą występować w tradycyjnych szkołach. - Więź rodzinna: Edukacja domowa może wzmacniać więzi rodzinne, ponieważ rodzice i dzieci spędzają więcej czasu razem. Rodzice mają większy wpływ na wartości i przekonania przekazywane dzieciom. - Dostosowanie do specjalnych potrzeb: Dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, mogą otrzymać bardziej odpowiednie i skoncentrowane wsparcie w edukacji domowej. - Wzbogacone doświadczenia edukacyjne: Możliwość korzystania z różnych źródeł nauki, takich jak wycieczki edukacyjne, warsztaty, projekty praktyczne i inne formy nauki poza klasą. 2. Wady edukacji domowej: - Możliwości socjalizacji: Konieczne jest aktywne poszukiwanie możliwości interakcji z innymi dziećmi, np. przez grupy wsparcia, kluby zainteresowań czy zajęcia pozalekcyjne. - Wyzwania dla rodziców: Edukacja domowa w klasach 1-3 wymaga znacznego zaangażowania czasu i energii ze strony rodziców. W następnych latach warto jest kontrolować i pomóc dzieciom w organizacji nauki. - Koszty: Edukacja domowa może być kosztowna ze względu na koszty związane z uczestnictwem w zajęciach dodatkowych czy wycieczkach edukacyjnych. - Stworzenie struktury: Sporządzenie dziecku listy jego obowiązków domowych i konsekwentne ich egzekwowanie, aby dziecko nauczyło się obowiązkowości i odpowiedzialności. Podsumowanie Edukacja domowa może być świetnym rozwiązaniem dla arodzin, szczególnie gdy jest dobrze zorganizowana i dopasowana do potrzeb dziecka. Ważne jest jednak, aby rodzice byli świadomi wyzwań i ograniczeń związanych z tym modelem edukacji, a także aktywnie dążyli do ich przezwyciężenia. Właściwe podejście i wsparcie mogą uczynić edukację domową wartościowym i satysfakcjonującym doświadczeniem.

zajęcia elektroniczne
zajęcia biologiczne
zajęcia z programowania

RODZINY Z EDUKACJI DOMOWEJ oraz OSOBY ZAINTERESOWANE taką formą edukacji zapraszamy na cotygodniowe spotkania informacyjne w naszym Centrum o godz. 13.00 (prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia SMSem lub telefonicznie pod nr tel. 530-324-756 

edukacja domowa
zajęcia techniczne
zajęcia techniczne
bottom of page