top of page

MEDIACJE

Mediacja to dobrowolny i całkowicie poufny proces porozumienia się stron znajdujących się w konflikcie w obecności osoby bezstronnej i neutralnej – mediatora .

Mediacje prowadzą do wypracowania akceptowanego przez strony konfliktu rozwiązania sporu. 

Polegają na wyrażaniu swoich obaw, swojego zdania, przekonań, potrzeb przez obie strony w obecności mediatora, uczestnicy mediacji mają przestrzeń na swobodną wypowiedź i wysłuchanie swoich stanowisk, a wypowiedzi stron w czasie mediacji są poufne i nie mogą zostać wykorzystane w ewentualnym procesie sądowym. 

Bezstronny mediator nie  narzuca stronom konkretnych rozwiązań. Strony samodzielnie podejmują decyzję , mają całkowity wpływ na ostateczne rozwiązanie sporu i właśnie to wyróżnia mediacje od postępowań sądowych. Mediator czuwa nad procedurą całego procesu porozumiewania się, zapewnia stronom komfortowe warunki do rozmowy o przyczynach konfliktu, sposobach jego rozwiązania, a przede wszystkim do wzajemnego wysłuchania się, pomaga we wzajemnej komunikacji. Mediator pomaga w określaniu interesów stron oraz daje pewność, że wszystkie podejmowane działania odbywają się w ramach obowiązującego prawa. 

Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody.

Kiedy przyjść na mediacje:

- RODZINNE 

 • jeżeli w Twojej rodzinie pojawił się konflikt

 • rozstajesz się z małżonkiem lub partnerem

 • nie możesz porozumieć się w kwestii opieki nad dziećmi lub kontaktu z nimi

 • kwestia alimentów jest przedmiotem sporu

 • jeżeli nie możesz porozumieć się z małżonkiem lub partnerem, uważasz, że nie słucha Cię, nie dostrzega Twoich potrzeb

- MAJĄTKOWE

 • Twój problem dotyczy podziału majątku

 • spadek

- SĄSIEDZKIE

 • konflikty sąsiedzkie

- SZKOLNE i RÓWIEŚNICZE

 • spór pomiędzy rodzicami a nauczycielami czy dyrekcją

 • konflikt pomiędzy rodzicami uczniów 

 • spór wewnątrz kadry pedagogicznej, konflikty pomiędzy nauczycielami a dyrekcją lub pracownikami administracyjnymi

 • konflikt wśród uczniów

 • hejt w szkole i w sieci

 • poniżanie, wyśmiewanie i obrażanie rówieśników

 • kłamstwa,  pomówienia rówieśników

 • agresja, bójki, pobicia

 • inne konflikty i nieporozumienia pomiędzy rówieśnikami

- PRACOWNICZE

 • konflikt pomiędzy pracownikami

 • spór pomiędzy pracownikami a dyrekcją

Sala sądowa czy okrągły stół, przy którym można usiąść, spokojnie porozmawiać, wyjaśnić sporne kwestie i poszukać rozwiązania?

Wybór należy do Ciebie!

bottom of page