top of page

GORDONKI – ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA NAJMŁODSZYCH

Zajęcia dla dzieci od 0 lat a nawet dla kobiet w ciąży!

Edwin E. Gordon, propagator uczenia muzyki niemowląt i małych dzieci, twierdzi, że najważniejszym okresem dla uczenia się jest czas od narodzin do ukończenia trzeciego roku życia.

Podczas zajęć umuzykalniających najmłodsi mogą zanurzyć się w świat muzyki.
Słuchając różnych piosenek i rytmiczanek rozwiną swój muzyczny słownik a towarzyszący muzyce ruch pozytywnie wpłynie na rozwój poczucia pulsu i koordynacji ruchowej.

Gordonki wykorzystują maksymalny potencjał dziecka i pozwalają go rozwinąć, stymulując wszechstronny rozwój, nie tylko muzyczny.

Umuzykalnianie metodą Gordona we wczesnych latach życia wspomaga rozwój naturalnych uzdolnień dziecka, a także buduje bazę na przyszłość, by dzieci rozumiały, ale także potrafiły improwizować i tworzyć muzykę.

Najbardziej naturalnym sposobem wyrażania muzyki jest śpiew, dlatego właśnie za pomocą śpiewu będziemy stymulować rozwój naszych dzieciaczków.

Zajęcia odbywają się wraz z rodzicami i są także dla nich świetną okazją do przypomnienia sobie ile radości daje wspólne muzykowanie oraz dają im narzędzia do stymulowania rozwoju muzycznego dziecka w domu.

Zapraszamy rodziców z najmłodszymi dziećmi do odkrycia pięknego świata muzyki. Ale nie tylko - zapraszamy również kobiety w ciąży, gdyż dziecko w łonie matki słyszy odgłosy z zewnątrz, dlatego po narodzinach nasze piosenki nucone przez mamę pozwolą uspokoić dziecko i sprawić, żeby poczuło się bezpiecznie. 

muzyka
muzyka dla maluchów
umuzykalnienie dzieci
bottom of page